Shopstop: rapport från ett celibat av Gunilla Brodrej