Alla möbler ute i korridoren! Hur kan man samla på sig så mycket?!