Hotellet fick sin energi från solpaneler på taket! Här kan man se hur energin alstras och hur mycket som förbrukas. Fotot är taget på natten så då var det ju ingen sol...