Lätt att få med sig någonting hem... även om man kommer dit för att lämna in!