Sammanställer min träning 2015 och funderar över mina mål för 2016.