En av de två sektionerna, så ska den fästas i väggen också.