Jag återkommer ofta till ordet grundordning. Det är ett så positivt laddat ord för mig. I praktiken betyder det att det kan bli stökigt i perioder och saker kan ligga framme, men med en relativt enkel städinsats så hittar man snabbt tillbaka till grundordningen. Jag tycker att min stress har minskat mycket sedan vi etablerade en grundordning hemma. Om jag vet att vi ska få besök blir jag inte lika stressad för jag vet att det tar inte så lång tid att få ordning. Vi börjar med att plocka undan saker som ligger framme och sedan gör vi själva städningen.

Tre tips för att skapa en grundordning:

  • Ju färre saker, ju lättare att hålla ordning! Med det sagt inte nödvändigt att vara minimalist, bara att man har en fungerande förvaring för de saker man har.
  • Varje sak har en egen plats. Då är det lätt att plocka undan och få ordning snabbt, även om man varit slarvig och lämnat saker framme.
  • Ha en bra städutrustning och städrutiner som fungerar. Investera i bra utrustning som du gillar och prova dig fram till smarta städrutiner som passar dig och hemmet.

Har du en grundordning hemma som du snabbt hittar tillbaka till?