Den minsta burken var ändå rätt stor! Räcker till många dockhus!